` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)
Objects

امین نیکوکاران ، حامی ایتام و نیازمندان...

همگی برای گسترش مهربانی مسئولیم

80,000+

حامی

500+

مددجو

20+

پروژه

-21

دقیقه

-9

ساعت

-108

روز

انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) در سال ۱۳۶۷ فعالیت خود را آغاز نمود

انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) در سال ۱۳۶۷ فعالیت خود را آغاز نمود

پویش‌‌های مردمی

انجمن خیریه چهارده معصوم اهواز بمنظور تامین نیازهای خاص یا کلی مددجویان تحت پوشش ، پویشهای مردمی را طراحی و اجرا نموده است

card
فرهنگی و آموزشی
%100
پویش خنکای مهربانی
مبلغ مورد نیاز : 2,400,000,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 2,400,000,000 ریال
اتمام پویش
card
فرهنگی و آموزشی
%100
پویش مهربانی در مهر
مبلغ مورد نیاز : 2,400,000,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 2,400,000,000 ریال
حمایت می کنم
card
کمپین
%54
پویش سقف مهربانی
مبلغ مورد نیاز : 1,600,000,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 860,000,000 ریال
حمایت می کنم

رنگ زندگی در انجمن خیریه

با سرپرستی ایتام به رویای یک کودک رنگ تازه ببخشیم
حامی خاص
child

گزارش نیکوکاری

انجمن خیریه چهارده معصوم اهواز دست یاری جامعه خبری را به گرمی میفشارد


چگونه میتوانیم کمک کنیم

خیریه چهارده معصوم (ع) به عنوان امین شما نیکوکاران ، هر آنچه شما نیت نمایید و با هر مقدار کمک ، عیناً همان را به دست نیازمند میرساند

how
car

چگونه میتوانیم از انجمن بازدید کنیم ؟

با تماس با انجمن خیریه چهارده معصوم و دریافت نوبت قبلی میتوانید از انجمن بازدید بفرمایید


گالری تصاویر خیریه

بخش‌های مختلف خیریه چهارده معصوم (ع)